Nyomtatványok

Értesítés

A formanyomtatvány a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatás biztosításával kapcsolatos kérelem megválaszoására szolgál.

Házirend

Itt található a Gondozóház rövidített házirendje

Archív lapok